Netten Kanal D canlı izleyebilir miyiz ?

Televizyon İzleme Motivasyonları Araştırmaya katılan deneklerin televizyon izleme motivasyonlarını ve televizyondan elde ettikleri doyumları belirlemek amacıyla elde edilen veriler faktör analizine tabi tutulmuştur. Faktör analizi, aynı yapıyı ya da niteliği ölçen değişkenleri bir araya toplayarak ölçmeyi az sayıda faktör ile açıklamayı amaçlayan bir istatiksel tekniktir (Büyüköztürk, 2003: 117). Faktör analizinde özdeğer (eigen value) ve yamaç eğim grafiği (scree plot) incelemesi sonucu 5 faktör grubunun ele alınabileceği görülmüştür. Faktör gruplarının sınıflandırılmasında ve değerlendirilmesinde varyasyonun bütün faktörlerde maksimize olmasını sağladığı için “rotasyon varimax” seçilmiştir. Özdeğeri bir (1) den daha büyük ve minimum yükleme büyüklüğü 0.30 kriteri kullanılmıştır. Faktör analizine dahil edilen maddelerin genel olarak güvenilirlik katsayısı (Cronbahc’s α= ,9142) hesaplanmıştır. Analiz sonucu ortaya konulan beş faktör televizyon izleme motivasyonlarındaki toplam varyansın % 49,33’ünü açıklamaktadır. Tablo 1. söz konusu faktör analizinin sonuçlarını göstermektedir. Tablo 1. Televizyon Kanal d izleme Motivasyonları ve Doyumlarına Yönelik Faktör Analizi (Principal Component Analysis, Varimax Rotation, N= 604) Televizyon izliyorum çünkü, A.O. S.S. 1 2 3 4 5 Eğlence/rahatlama Faktörü İzlemesi zevk veriyor 3,45 1,062 ,835 Keyif veriyor 3,40 1,073 ,812 Neşelendiriyor 3,35 1,104 ,772 Heyecan veriyor 3,10 1,114 ,763 Televizyon izlemekten hoşlanıyorum 3,59 1,035 ,720 Çok canlı ve renkli 3,15 1,158 ,714 Hoşca vakit geçirtiyor 3,21 1,121 ,671 Beni rahatlatıyor 3,00 1,153 ,648 Eğlence ihtiyacımı gideriyor 3,55 1,233 ,632 Eğlence yerlerine gitmeye duyduğum ihtiyacı gideriyor 2,90 1,293 ,565 Dinlendiriyor 2,87 1,159 ,550 Kaçış/arkadaşlık Faktörü Beni sıkan insanlardan kurtuluyorum 2,61 1,185 ,748 Sıkıcı işlerden kurtuluyorum 2,60 1,120 ,683 Konuşacak kimse olmadığında arkadaş oluyor 3,23 1,221 ,680 Yalnız kalmıyorum 2,95 1,246 ,662 Evdeki, okuldaki, işteki dertlerimi unutturuyor 2,81 1,215 ,600 Günün stresinden kurtarıyor 3,02 1,191 ,588 Özellikle sıkıldığımda zamanın geçmesine yardım ediyor 3,58 1,191 ,588 Yapacak daha iyi bir şeyim yok 2,46 1,254 ,396 Boş zamanlarımı değerlendirmeme yardımcı oluyor 2,88 1,244 ,331 Moral destek Faktörü İnsanları etkileyebiliyorum 2,32 1,017 ,676 Tanıdıklarımla yeni sohbet konuları bulmamı sağlıyor 2,81 1,139 ,599 Arkadaşlar arasında sohbet konularına yabancı kalmıyorum 3,01 1,137 ,594 Ahlâki değerlerimi güçlendiriyor 2,07 1,045 ,586 Hayata bakış açımı değiştiriyor ,579 Benimle aynı sorunları paylaşan insanlar olduğunu öğreniyorum 3,05 1,155 ,510 Dinî duygularımı güçlendiriyor 2,46 1,205 ,502 Başkaları hakkında nasıl düşüneceğim konusunda yol 2,48 1,406 ,492 Bir Sosyal Etkinlik Olarak Eğlence ve Televizyon (Konya Örneği) 133 gösterici oluyor Toplumdan uzaklaşmamış oluyorum 2,84 1,218 ,478 Uyuşukluktan kurtarıyor 2,15 1,091 ,470 Enformasyon Faktörü Dünyada neler olup bittiğini öğreniyorum 4,28 ,737 ,834 Ülkemde neler olup bittiğini öğreniyorum 4,29 ,714 ,813 Beni ilgilendiren konularda bilgi sahibi oluyorum 3,77 1,024 ,655 Ekonomik olarak (borsa-döviz) nasıl davranmam gerektiğini anlatıyor 3,16 1,234 ,427 Piyasadaki ürünlerden haberdar olmamı sağlıyor 3,66 1,023 ,427 Benim ilgilendiğim konulara yer veriyor 3,38 1,111 ,385

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder